0

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์”

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 
0

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการแข่งขันกีฬา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์” สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิทยากรจาก…ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
0

ประเมินกศน. ตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ออกประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554

 
0

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.00–18.00  น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.