0

โรงเรียนเปลี่ยนได้ โดย ฉัตรียา เลิศวิชา

Posted by admin on 14/11/2011 in เก็บมาฝาก

โรงเรียนเปลี่ยนได้ โดย ฉัตรียา เลิศวิชา คลิก โรงเรียนเปลี่ยนได้

 
0

จรรยาบรรณสำคัญไฉน !

Posted by admin on 08/11/2011 in เก็บมาฝาก

คลิก จรรยาบรรณสำคัญไฉน  ที่มา : http://www.rmutk.ac.th/document/janyaban.pdf

 
0

“คน” หัวใจบริการ ( Service Mind )

Posted by admin on 26/10/2011 in เก็บมาฝาก

คลิก คน หัวใจบริการ   ที่มา : http://aster.spu.ac.th/file/user/93/93/upload/HR/A.dara.pdf  

 
0

หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์

Posted by admin on 12/10/2011 in เก็บมาฝาก

คลิก หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์

 
0

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม

Posted by admin on 11/10/2011 in เก็บมาฝาก

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม ภาคเหนือ – ภาคใต้     ข้อมูลโดย: SuphanburiPolice

 
0

ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

Posted by admin on 04/10/2011 in เก็บมาฝาก

   คลิก ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ที่มา : www.sobkroo.com/img_news/file/A25461716.doc

 
0

นำองค์กร

Posted by admin on 03/10/2011 in เก็บมาฝาก

   คลิก นำองค์กร    

 
0

A-I-C เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

Posted by admin on 29/09/2011 in เก็บมาฝาก

  คลิก A-I-C เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

 
0

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Posted by admin on 28/09/2011 in เก็บมาฝาก

  คลิก การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.