0

สามพันโบก ยามฟ้าหม่น

Posted by admin on 30/07/2011 in ระหว่างทาง

 
0

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการแข่งขันกีฬา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์” สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิทยากรจาก…ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
0

ประเมินกศน. ตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ออกประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554

 
0

โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาสาสมัครการศึกษานอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2554 ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 
0

มหัศจรรย์บ่อเกลือสินเธาว์ (ภูเขา) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Posted by admin on 28/07/2011 in ระหว่างทาง

 
0

ทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด อุ้มผาง

Posted by admin on 28/07/2011 in ระหว่างทาง

 
0

วังน้ำเขียว

Posted by admin on 27/07/2011 in ระหว่างทาง

 
0

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บึงฉวากเกมส์ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.00–18.00  น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.