0

04.ห่วงใยและใจหวัง – สมทรง กลัดเทศ

เกษตรสิงห์_resize

04.ห่วงใยและใจหวัง – สมทรง กลัดเทศ

 
0

03.เยือนคืนเหย้า – บุตรี สุขปาน, พรชัย ผลนิโครธ

เกษตรสิงห์_resize

03.เยือนคืนเหย้า – บุตรี สุขปาน, พรชัย ผลนิโครธ

 
0

02.สิงห์ – บุตรี สุขปาน

เกษตรสิงห์_resize

02.สิงห์ – บุตรี สุขปาน

 
0

01.เกษตรสิงห์บุรี – บุตรี สุขปาน

เกษตรสิงห์_resize

01.เกษตรสิงห์บุรี – บุตรี สุขปาน

 
0

น้ำยา

Posted by admin on 19/08/2014 in ระหว่างทาง

 
0

ขนมจีน

Posted by admin on 19/08/2014 in ระหว่างทาง

 

 
0

มรดกหลวงพ่อ 11

Posted by admin on 10/02/2012 in มรดกหลวงพ่อ

 
0

มรดกหลวงพ่อ 10

Posted by admin on 06/02/2012 in มรดกหลวงพ่อ

ป้ายกำกับ:, ,

 
0

บีโอไอแฟร์ 2011 (2)

Posted by admin on 24/01/2012 in ระหว่างทาง

 
0

บีโอไอแฟร์ 2011

Posted by admin on 16/01/2012 in ระหว่างทาง

บีโอไอแฟร์ 2011

ระยะเวลาการจัดงาน: 5 – 20 มกราคม 2555

สโลแกน: โลกสดใส ไทยยั่งยืน

แนวคิด: การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อสนองแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป้าหมาย: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและความมีเสถียรภาพของประเทศไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

สัญลักษณ์

 

 

 

 

 

 

สะท้อนภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก 3 ประการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ผสมผสานทฤษฎี 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) การใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ปลอดมลพิษเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ

เอกลักษณ์ของงาน
 

เอกลักษณ์ของงาน (Mascot) ได้นำ “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมาใช้ โดยได้ปรับรูปแบบของ Mascot ที่ใช้ในงาน BOI Fair 2000 ซึ่งเป็นช้างน้อยบินอย่างมีความสุข ให้เติบโตและมีความโดดเด่นขึ้น เพื่อต้อนรับการพัฒนาและการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อโลกสีเขียว

ที่มา : http://www.boifair2011.com/view/th/encyclopedia/encyclopedia.jsf

 

 

 

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.